PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

ASOCIACIJA

Galerija

Akimirkos iš PLB ir PLJS kraštų lietuvių bendruomenių valdybų pirmininkų suvažiavimo, vykusio 2014 metų liepos 8-9 dienomis Klaipėdoje.